หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ปี 2565 ครั้งที่ 7 ณ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมี นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ,นายเกษม ยะมา ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง กล่าวต้อนรับพร้อมขอบคุณประธานในพิธี และทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ที่ได้นำหน่วยแพทย์ฯมาให้บริการพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ กล่าวรายงาน เชิญประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว.จากนั้นประธานในพิธี นำทีมหัวหน้าส่วนราชการมอบยาชุดตำราหลวงพระราชทาน มอบให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่มารอรับบริการ ณ จุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ จำนวน 50 ชุด หลังจากนั้น ประธานในพิธีได้นำทีมออกเดินทางไปมอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติที่บ้าน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาสุขภาพ จำนวน 2 ราย สรุปยอดมีผู้มารับบริการ ณ จุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 138/188 คน/ครั้ง และมีกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยแพทย์ฯ ดังนี้ 1.ตรวจรักษาโรคทั่วไป 44 ราย 2.ทันตกรรม(ตรวจฟัน,ถอนฟัน,เคลือบฟลูออไรด์)จำนวน 26 ราย 3.ทำกายภาพบำบัด จำนวน 10 ราย 4.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 6 ราย 5.รับวัคซีนcovid-19 (pfizer) เข็มที่ 1 จำนวน 1 ราย กระตุ้นเข็มที่ 3 จำนวน 8 ราย กระตุ้นเข็มที่ 4 จำนวน 1 ราย รวม 10 ราย 6.มอบยาชุดตำราหลวงพระราชทาน จำนวน 50 ราย 7.กศน.อำเภอเชียงคำ สอนวิธีการทำสายคล้องแมสลูกปัดให้กับผู้มาร่วมพิธีงาน จำนวน 40 ราย 8.เยี่ยมบ้าน2ราย(ช่วงเดินทางกลับได้ไปศึกษาชุมชนการทำสวนองุ่นออร์แกนิกในหมู่บ้านต้นผึ้ง และแวะเยี่ยมสสช.ต้นผึ้ง) 9.นายแพทย์ไชยรัตน์ ชัยวัฒนวสุ คุณสุดฤทัย ชัยวัฒนวสุ อดีตรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ รพ.พะเยา และภริยา ร่วมมอบข้าวสารจ้าวหอมมะลิ ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 2 ถุง,ไข่ไก่สด จำนวน 4 แผง เพื่อมอบเป็นของเยี่ยมให้กับผู้ป่วย จำนวน 2 ราย และมอบตุ๊กตาให้กับเด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โดยคุณครูเป็นผู้รับมอบ จำนวน 15 ตัว การดำเนินการในพิธีและกิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการนี้ จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงขอขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราช การผู้ประสานงาน และผู้เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน มา ณ โอกาสนี้
update : 2022-06-21
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only