หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 05.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 และเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าในโครงการค่ายทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดังนี้ 1.นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา(ด้านบริการทางวิชาการ)และผู้ประสานงานรพ.พะเยา ประจำ ณ จุดกองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัย(กอร.ถปภ.) หลักใต้อาคารตึกพญางำเมือง เพื่อแถลงแผนตลอดจนถึงอำนวยการและประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2.นายประพันธ์ เดชะบุญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา(ด้านบริหาร)และผู้ประสานงานรพ.พะเยา ประจำ ณ จุดกองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัย(กอร.ถปภ.)ส่วนแยก 1 เต็นท์หน้าอาคารยูพีดอม ตรงข้ามสนามฮ.ชั่วคราว ม.พะเยา เพื่อการประสานงาน 3.นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา(ด้านส่งเสริมพัฒนา),ผู้ประสานงานสสจ.พะเยา และผู้ประสานงาน รพ.พะเยา ประจำ ณ กองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัย (กอร.ถปภ.)ส่วนแยก 2 อาคารแหล่งสโมสร มทบ.34 เพื่อแถลงแผน ตลอดจนถึงอำนวยการและประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข(นพ.สสจ.พะเยาได้มอบหมายให้เป็นผู้แทนเข้าเฝ้าร่วมฉายพระรูปและร่วมโต๊ะเสวย ในนามหัวหน้าส่วนราชการ ในช่วงเย็นวันนี้ด้วย)ในการนี้ รพ.ทุกแห่ง รวมทั้ง รพ.มหาวิทยาลัยพะเยา รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช และสสอ.ภูกามยาว และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมเตรียมการด้านการแพทย์ สาธารณสุขและปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จ ดังกล่าว ตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดพะเยาอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเป็นที่ประจักษ์ หน่วยงานสาธารณสุขไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในการรับเสด็จ ครั้งนี้ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ปลอดภัย และสมพระเกียรติยิ่ง ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงขอขอบคุณ ผู้บริหาร ผู้ประสานงาน และผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานสาธารณสุข ทุกสังกัด มา ณ โอกาสนี้
update : 2022-05-02
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only