หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมแถลงแผนเตรียมการถวายความปลอดภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับหน่วยราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (เป็นการส่วนพระองค์) ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ในการนี้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และพลตรีสมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ตลอดจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน/องค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแถลงแผนดังกล่าวในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.
update : 2022-05-02
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only