หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 กับส่วนล่วงหน้า 904 ณโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพลเอกพงษ์เทพ กนิษฐานนท์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เป็นประธานในการประชุม
update : 2022-04-01
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only