หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข สสจ.พะเยา บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.พะเยา บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.พะเยา และบุคลากรเวชกรรมสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลพะเยา ตรวจเยี่ยมสถานที่ เยี่ยมเสริมพลัง และให้คำแนะนำ ในการเตรียมการ ก่อนรับการตรวจเยี่ยมจากทีมมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ แม่ปืม ตามลำดับ
update : 2022-04-01
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only