หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วยนายภาณุมาศ พรหมเผ่า สาธารณสุขอำเภอภูซาง นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รวมทั้งบุคลากรกลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2565 และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณี วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และนำทุนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตมาพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนถึงอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานงานด้านวัฒนธรรมประเพณีการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักดิ์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ได้นำทีมบุคลากรในสังกัด ร่วมในพิธีวางพานพุ่มงานดังกล่าว ร่วมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ด้วย
update : 2022-03-29
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only