หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์สมภพ เมืองชื่น นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับมอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน 150 ชุด จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายสวัสดิ์ หอมนานและนายธวัช สุทธวงค์ เป็นผู้มอบ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ต่อไป
update : 2021-11-16
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only