หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน เพื่อมอบนโยบายในการทำงานแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงคำ พร้อมติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งการพัฒนางานด้านสาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19 การจัดบริการให้วัคซีนโควิด19 ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆและแผนพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ 2565
update : 2021-11-12
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only