หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการทำงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนำเสนอการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แบบบูรณาการ และแผนปฏิบัติการ งบการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน และยุทธศาสตร์สำคัญ ให้สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2565
update : 2021-11-12
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only