!!! มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.บ้านเจน;รพ.สต.ตุ่น;รพ.สต.แม่กา;รพ.สต.หย่วน;รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์;รพ.สต.ออย;รพ.สต.แม่สุก;รพ.สต.ห้วยเคียน;สสท.เมืองพะเยา(เวียง); เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จนท.ผู้รับผิดชอบพื้นที่ โปรดตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รีบสอบสวนโรคและดำเนินการควบคุมโรค ด่วน ...
<< 2016-10-21 : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๙ เครื่อง >> << 2016-10-20 : สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น 8 ตำแหน่ง >> << 2016-10-20 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทันตบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 >> << 2016-10-20 : คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.เปิดหลักสูตริยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก >> << 2016-10-20 : สถาบันพัฒนศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตร >> << 2016-10-19 : คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๙ เครื่อง (ปรับปรุงแก้ไข) >> << 2016-10-19 : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 แจ้งช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย >> << 2016-10-19 : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น >> << 2016-10-18 : ม.แม่ฟ้าหลวง แจ้งเลื่อนการอบรมเรื่อง ล้านนาสปาไทย >> << 2016-10-18 : รพ.นครศรีธรรมราชรับย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ >>


กิจกรรมวันนี้

หาอะไรก็เจอ!

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> สป.สธ.รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น 8 ตำแหน่ง
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทันตบุคลากร ปีงบประมาณ 2560
>> คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.เปิดหลักสูตริยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
>> สถาบันพัฒนศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตร
>> ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 แจ้งช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น
>> ม.แม่ฟ้าหลวง แจ้งเลื่อนการอบรมเรื่อง ล้านนาสปาไทย
>> รพ.นครศรีธรรมราชรับย้าย รับโอนข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
>> รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
>> รพ.บ้านหมี่ ขยายเวลารับย้าย รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
>> ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Healthcare Logistics
>> สสจ.เชียงรายรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
>> วพบ.เพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Enhancing Smiles at Minimal Biological Cost

เว็บไซต์แนะนำ :-